Komunální čistírny odpadních vod

  • Dodáváme a montujeme technologické zařízení do komunálních ČOV o kapacitě do 2 000 eo a to podle již zpracované projektové dokumentace nebo s využitím vlastních typových podkladů.
     
    • ČOV pro 1 000 eo

    • ČOV pro 500 eo