Čerpací šachta univerzální.

Čerpací šachtu je možné použít  pro dodatečnou instalaci technologického zařízení jako například ponorného čerpadla odpadních, dešťových nebo drenážních vod nebo pro průmyslové aplikace.

Konstrukce šachty  je dokonale  vodotěsná a odolná vůči agresivním kapalinám.  Její kruhová pevnost je SN 8. Šachtu je možné instalovat až do hloubky 6,5 m bez dalšího statického zajištění (obetonování). Šachta je provedena z prvotřídního kompozitního polypropylenu. Tento materiál lze zprácovávat běžnou technologií řezáním, teplovzdušným svařováním. Šachta je dvouplášťová, má kruhový půdorys. Vnitřní povrch je hladký, vnější korugovaný. K dispozici jsou vnitřní průměry  800, 1000  mm.

 

Podle vašeho požadavku můžeme do těla šachty zavařit hrdla, trubní prostupy apod.

 

Šachty můžeme opatřit poklopem podle požadavku odběratele v následujících  variantách :

Plastové  polypropylenové víko DN 0,6m  určené pro osazení do volného terénu (0,2t).   Kompozitní poklop v rámu DN 0,6m třídy A15 (1,5t), B125 (12,5t) nebo D400 (40,0t). Lze dodat též poklopy větších profilů až do světlosti vstupního otvoru 1000/1000 mm.

 

Doporučený postup pro instalaci čerpací šachty do  terénu bez výskytu podzemní vody :

Čerpací šachtu osaďte do vrstvy písku  výšky cca 20 cm. Šachtu naplňte vodou a zkontrolujte těsnost. Následně ji   obsypejte    výkopkem  zbaveným ostrých kamenů a kořenů, za současného ručního hutnění zásypu.  

Doporučený postup pro instalaci čerpací šachty do terénu v případě výskytu vysoké hladiny podzemní vody : Čerpací šachtu osaďte do vrstvy písku stabilizovaného cementem výšky cca 20 cm. Šachtu naplňte vodou a zkontrolujte těsnost. Následně ji   obsypejte    výkopkem  zbaveným ostrých kamenů a kořenů, za současného ručního hutnění zásypu.

Po dokončení zásypu  vybetonujte na stropě čerpací šachty armovanou desku tloušťky minimálně 20 cm (  půdorysných rozměrů minimálně 1,0 m x 1,0m ( u DN 800 mm) nebo 1,5 m x 1,5m (u DN 1200 mm).  Tloušťku betonové desky volte s ohledem na výši hladiny podzemní vody. 

Doporučený postup pro instalaci čerpací šachty  v komunikaci : Postup je stejný jako v předchozím případě s tím, že do betonové desky bude osazen rám kompozitního poklopu. Po rektifikaci rámu poklopu a  zatvrdnutí betonu odřízněte přebytečnou část vstupní plastové šachty těsně pod okrajem rámu tak, aby poklop ležel  v osazení rámu a nedotýkal se plastové části šachty.