Aerační systémy

 • AERAČNÍ SYSTÉMY

  Jsou určeny pro provzdušňování a míchání vody zejména v aktivačních nádržích ČOV. Další možné aplikace jsou egalizační nádrže, nebo chovné nádrže.

  Zdrojem tlakového vzduchu jsou pomaluběžná vertikální dmychadla rootsova typu. Jejich hlavní předností je tichý chod ( cca 54 dB) i bez protihlukového krytu. Dalšími výhodami jsou : Dlouhá životnost díky robustní konstrukci, vysoká účinnost a minimální požadavky na údržbu. Díky vertikální konstrukci potřebují jen minimální zastavěnou plochu.  

  Aerační elementy používáme převážně jemnobublinné trubkové. Jejich předností je kvalitní provedení, jednoduchá instalace, dlouhá životnost membrány a zejména široká oblast průtoku vzduchu.

  Rozvody tlakového vzduchu provádíme z trub z nerezové oceli, nebo polypropylenu.

  Armatury na rozvodném potrubí používáme nerezové nebo plastové.

  Ovládání dmychadel nabízíme buď jednoduché manuální, nebo poloautomatické pomocí snadno nastavitelných časových relé, nebo plně automatické řízení chodu dmychadel pomocí kyslíkové sondy. V tomto případě ovládání automaticky udržuje zvolenou koncentraci rozpuštěného kyslíku v nádrži.

  Součástí ovládání může být též dálkový přenos poruchových stavů.

 • Dodáváme a montujeme kompletní aerační systémy do komunálních nebo průmyslových ČOV.   Provádíme výměny  stávajících nevyhovujících  provzdušňovacích systémů za moderní systémy vyznačující se nízkou spotřebou el.energie a vysokou účinností vnosu kyslíku.