Zařízení pro využití dešťové vody: Klasik

Zařízení pro využití dešťové vody: Klasik

 

 

Dešťové vody ze střechy domu, jsou přes  filtr osazený na vertikálním dešťovém svodu, nebo filtr osazený v zemi před akumulační  nádrží, přivedeny do podzemní akumulační nádrže.Z nádrže je voda pomocí ponorného čerpadla automaticky čerpána, doplňována do okruhu užitkové vody. V okruhu užitkové vody je automaticky udržován tlak 2,5-3 bary. Z   okruhu užitkové vody může být napájen splachovač WC,   postřikovač  pro zálivku  zahrady, výtokový stojan  pro úklid, nebo tlakový čistič (WAP). V případě vyprázdnění akumulační nádrže dojde automaticky k vypnutí čerpadla vestavěného v nádrži a otevření elektroventilu na přívodu tlakové vody z alternativního zdroje ( studna ). Po zvýšení hladiny v nádrži o cca 20 cm ( sepnutí plovákového spínače) bude automaticky obnoven původní stav – voda bude do okruhu čerpána z nádrže, elektroventil bude automaticky uzavřen.

V případě, že alternativním zdrojem vody bude veřejný vodovod, je nutné potrubí za elektroventilem přivést do akumulační nádrže.

Vyčerpání vody z akumulační nádrže je signalizováno světlem na elektro ventilu.

Kompletní sestava  obsahuje následující díly  :

 1)        Akumulační plastovou nádrž                                               

 2)        Ponorné čerpadlo   (vestavěno do nádrže)                                   

 3)        1 ks  plovákový spínač  (vestavěn do nádrže)                                 

 4)        1 ks svorkovnice pro kabely (vestavěna do nádrže)       

 5)        Panel  AT stanice zahrnující sestavu :                                       

o       Tlakovou nádobu  24 l s    tlakovým spínačem a manometrem

o       Mechanický vodní  filtr  80 mcm

o       3 ks kulový kohout 3/4“

o      1 ks elektroventil ¾“

o       2 ks zpětný ventil  3/4“

o       Rozvaděč  ovládání čerpadla   se signalizací vyprázdnění nádrže.

Součástí dodávky jsou pokyny pro montáž.